Kalite Politikamız
Kalite bir YAZAKI temel değeridir. Amacımız, tutarlı bir şekilde tüm uygulanabilir gereklilikleri karşılayan üstün ürünler ve hizmetler sunan bir tedarikçi olarak tanınmaktır. Bunu başarmak için yaptığımız her şeyde birbirimizi en yüksek kalite standartlarına bağlı tutarız ve aşağıdakileri taahhüt ederiz:
Müşteri Odaklılık:          

Beklenti ve gereklilikleri karşılayan veya aşan birinci sınıf performans ile müşterilerimize üstün değer sunmak,
İhtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak ve gerekli iyileştirmeleri derhal uygulamak için müşterinin sesini sürekli izlemek.
Çalışan Motivasyonu ve Memnuniyeti:          

Çalışanların yetenek ve yetkinliklerini geliştirerek birinci sınıf performans sağlamak
Açık iletişim ve diyaloga teşvik etmek.
Karşılıklı saygı ve güven sağlayan etik ve işbirlikçi bir kurum kültürünü desteklemek.
Süreç Yaklaşımı ve Sürekli İyileştirme:          

Risk temelli düşünceyi içeren bir süreç yaklaşımı benimsemek
Kurum genelinde yalın prensipleri onaylayarak israfı ortadan kaldırmak
Süreçleri sürekli iyileştirmek için PDCA felsefesini ve diğer yardımcı araçları kullanmak
Bilgi paylaşımını ve en iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını onaylamak
Ürün yeniliği için sürekli çaba göstermek.
Kalite Mükemmelliği:          

Tüm süreçlerde, projelerde ve programlarda kalite mükemmelliğini sürdürmek
Tedarikçileri ve diğer ortakları bu ilkeleri benimsemeye teşvik etmek.