BGYS Politikamız

                                       YOTB

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

 

Yazaki Wiring Technologies Turkiye Elektrik  Sistemleri  Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  ve

Yazaki  Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret  A.Ş.  Bursa Serbest Bölge Şubesi  için Bilgi Teknilojileri tarafından

 

  • Şirket’ in güvenilirliğini ve kurumsal itibarını korumak,
  • Şirket’  in veri bütünlüğünü, erişilebilirliğini ve gizliliğini sağlamak,
  • Şirket’ in bilgi varlıklarının gereken seviyede güvenliğini sağlamak,
  • Şirket’ in çalışanlarında, tedarikçilerde ve iş ortaklarında bilgi güvenliği bilinci oluşturarak, kullanıcılara bilgi güvenliği ile ilgili yükümlülüklerini aktarmak,
  • Şirket’ in  bilgi güvenliği ile ilgili yasa, mevzuat ve sözleşmelere uyumunu sağlamak,
  • Kurumun temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak ve olağanüstü durumlarda acil durum eylem planını hayata geçirmek
  • İş süreçlerimize yönelik bilgi güvenliği risklerini yöneterek sürekli iyileştirmeyi etkin kılmak,
  • Bilgi Güvenliği ihlalleri olduğunda söz konusu ihlalin tespiti, raporlanması ve kayıt altına alınmasına yönelik aksiyonları hayata geçirerek, güvenlik olayına ivedi bir şekilde müdahale etmek,

 

amacıyla oluşturulan “Bilgi Güvenliği Politikası” Yazaki Wiring Technologies Turkiye Elektrik  Sistemleri  Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi   için  Üst yönetim tarafından düzenlenen 29/06/2016 tarihli toplantıda onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Yazaki  Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret  A.Ş.  Bursa Serbest Bölge Şubesi  içinde  Üst yönetim tarafından düzenlenen 29/09/2017 tarihli toplantıda onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Şirket’ in Bilgi Güvenliği Politikasının uygulanmasının ve gerekli  kaynağın ayrılmasının,  dökümante edilmesinin, sürekli iyileştirilmesinin yönetim tarafından desteklendiğini beyan eder.

Tüm Şirketi’ in çalışanları, kapsam dâhilindeki bilgi varlıklarının uygun şekilde korunabilmesi için yayınlanmış politika ve standartlara uygun hareket etmekle ve kendileri için tanımlanmış sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.

          

 Kohichi.Noguchi                                                                               Nisan -  2018

              Genel Müdür                                                                                                Revizyon :2