Insan Kaynakları
Insan Kaynakları

Insan Kaynakları

 • İnsan Kaynakları Politikamız

  İnsan kaynakları yönetimi sistemleri, şirket hedefleri ile çalışanlarımızın hedeflerini bütünleştirecek şekilde orta ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda oluşturulur ve uygulanır. Katılımcılığın ve yaratıcılığın özendirildiği dinamik, iletişimi kolaylaştırıcı, yalın, iş ünite bazlı ve iyi işleyen bir organizasyon yapısı sağlanır. çalışanların kurum kültürünün bir parçası olduklarını hissetmelerini sağlayacak ve şirkete aidiyetlerini arttıracak etkin tanıma ve ödüllendirme sistemleri uygulanır.

  İnsan Kaynakları Misyonu

  çalışanlarımızın gelişimi için stratejik ve etkili bir iş ortağı olarak katma değer sağlamak; sosyal sorumluluklarımızdan aldığımız güç ve açık iletişimimiz sayesinde pozitif imajımızı yansıtarak iş hedeflerimizi başarmak.

  İnsan Kaynakları Vizyonu

  Yazaki; gücünü İnsan Kaynakları Departmanı`ndan alan, tercih edilen bir firmadır.

 

Temel Değerler

Bütünlük

Doğruluk

Maliyet Bilinci

Mükemmellik